BOZP

Firma MIREMAX nabízí také služby v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

 • služby bezpečnostního technika - prevence rizik
 • školení řidičů vysokozdvižných vozíků a referentských vozidel
 • vstupní školení zaměstnanců
 • zpracování dokumentace a provozních předpisů (včetně bezp. značení, tabulek, pravidel a posudků, organizační směrnice, pracovní instrukce)
 • pracovní úrazy - hlášení, šetření a vyřizování
 • zpracování provozních řádů pro případ havárie

Životní prostředí

 • zpracování provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší
 • autorizované měření emisí
 • konzultace a poradenství
 • metodická organizační a konzultační činnost - podle platných právních předpisů
 • zastupování při kontrolách státního dozoru (pomoc při přípravě žádaných materiálů)
 • navržení opatření ke zlepšení špatného stavu
 • provádíme prověrky BOZP dle zákona 262/2006 Sb.
Ochranné pomůcky
Nouzové zastavení

Přenechte Vaše starosti nám.

Operativnost, rychlost, kvalita a spolehlivost za nízké ceny