Oblasti BOZP jsou např.

 • Management rizik – vyhledání a vyhodnocení rizik při práci
 • Technické a organizační požadavky na pracovní prostředí a pracovní postupy
 • Zakázané práce, práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí, dezinfekční prostředky
 • Bezpečnostní značky, značení a signály
 • Školení zaměstnanců a dalších osob
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Ochrana zdraví při práci
 • Bezpečnost technických zařízení
 • Pracovnělékařské služby
 • A další

Do problematiky BOZP se prolíná také požární ochrana.

 

Proč zvolit Miremax?

Operativnost, rychlost, kvalita, hlídání termínů a spolehlivost za nízké ceny

Praxe 24 let

Naše firma se zabývá již 24 let výchozími, pravidelnými i mimořádnými revizemi elektro, hromosvodů, el. spotřebičů a nářadí.

Neúčtujeme dopravu

Nabízíme příjemné ceny a neúčtujeme dopravu v rámci celé České Republiky.

Profesionalita

Naší revizní technici používají nejmodernější měřící přístroje propojené s počítačovým systémem.